Videographer Dmitriy Mitusov
Videographer

Dmitriy Mitusov

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
17
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 04 tháng 08 năm 2017
Hoạt động gần đây
3
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Dmitriy Mitusov đến từ Young & Wild, đám cưới
6
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Dmitriy Mitusov đến từ Aleksander+Anastasia, đám cưới
8
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Dmitriy Mitusov đến từ Vladislav&Elizaveta, showreel, đám cưới
8
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Dmitriy Mitusov đến từ Yulia+Denis, đám cưới
14
lượt thích
11
Nhận xét
Videographer Dmitriy Mitusov đến từ David+Nastya, đám cưới
8
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Dmitriy Mitusov đến từ Aleksey+Vika, đám cưới