Videographer Дмитрий Серпуховитин
Videographer

Дмитрий Серпуховитин

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 17 tháng 04 năm 2015
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
Ради ваших воспоминаний, я включаю камеру, и записываю историю вашей жизни, чтобы в любой момент, вы могли вспомнить то, что когда-то успело забыться.
My cameras which I use: Canon DSLR.