Videographer Denis Bilici
Videographer

Denis Bilici

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
3
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
6
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 24 tháng 06 năm 2019
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
My cameras which I use: Panasonic Mirrorless.