Videographer Edgar Félix
Videographer

Edgar Félix

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
1
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
18
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 10 tháng 02 năm 2016
Hoạt động gần đây
7
lượt thích
9
Nhận xét
Videographer Edgar Félix đến từ why would you be realistic underwater?, cầu hôn, đám cưới
Video của ngày
Ngày 09 tháng 10 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
34
lượt thích
31
Nhận xét
Videographer Edgar Félix đến từ the power of love [C+M], cầu hôn, đám cưới
5
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Edgar Félix đến từ – and i'm feeling good –, cầu hôn, video trên không, đám cưới
7
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Edgar Félix đến từ Luís and Mariana, cầu hôn, đám cưới
6
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Edgar Félix đến từ Sothida and Antoine [eng subs], SameDayEdit, cầu hôn, đám cưới
7
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Edgar Félix đến từ Marta e Simone, báo cáo, cầu hôn, đám cưới
6
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Edgar Félix đến từ Mariana e Miguel [highlight] subs, đám cưới
Winner of the Battle of the week
25 — 31/03/2017
5
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Edgar Félix đến từ Cátia e Luís [highlight] - subs, cầu hôn, đám cưới
4
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Edgar Félix đến từ Carolina e Dário, báo cáo, cầu hôn, đám cưới