Videographer Gustavo Gamate
Videographer

Gustavo Gamate

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 10 tháng 09 năm 2014
Hoạt động gần đây
5
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Gustavo Gamate đến từ Same Day Edit, SameDayEdit, cầu hôn, đám cưới
8
lượt thích
11
Nhận xét
Videographer Gustavo Gamate đến từ t´estimo, đám cưới
6
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Gustavo Gamate đến từ mi núcleo, SameDayEdit
10
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Gustavo Gamate đến từ sin igual, đám cưới
5
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Gustavo Gamate đến từ Alex & Dani - Full Wedding Film, đám cưới
9
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Gustavo Gamate đến từ 917 días con Anna, cầu hôn, trẻ em
5
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Gustavo Gamate đến từ Giancarlo & Judit · Próximamente, đám cưới
3
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Gustavo Gamate đến từ Meri i Sergi · Próximamente, đám cưới
3
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Gustavo Gamate đến từ LAURA Y GERARD Full Wedding Film, đám cưới
4
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Gustavo Gamate đến từ TODO LO QUE TE DESEO, đám cưới
2
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Gustavo Gamate đến từ 3 hearts, đám cưới
3
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Gustavo Gamate đến từ Bibi & Xevi | SDE | Far de Sant Sebastia, SameDayEdit, đám cưới
3
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Gustavo Gamate đến từ Teaser - Maite & Fernando, cầu hôn, sự kiện, đám cưới