Videographer Fearless Weddings
Videographer

Fearless Weddings

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
23
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 03 tháng 09 năm 2018
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
Crazy in love with wedding storytelling, photography and film are our way of expression, a lifestyle that drives us to new adventures and experiences and we love to chase the intimacy between people, capturing authentic emotions in the most beautiful scenery and light.
My cameras which I use: Panasonic Mirrorless, DJI Drone.