Videographer jurica kuštre
Videographer

jurica kuštre

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
2
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 22 tháng 08 năm 2016
Hoạt động gần đây
Video của ngày
Ngày 27 tháng 09 năm 2016
14
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer jurica kuštre đến từ HIGHLIGHTS - Wedding Photography & Cinematography - www.fidelis-studio.hr, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 04 tháng 09 năm 2016
Lựa chọn của người biên tập
7
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer jurica kuštre đến từ Rovinj Wedding Photography & Cinematography - www.fidelis-studio.hr, video trên không, đám cưới