Videographer FLASH Production
Videographer

FLASH Production

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 18 tháng 11 năm 2016
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Studio
FLASH Poduction is a Studio based in Struga,Macedonia.
We Specialize in Cinematography & Photography For Weddings,Weddings,Engagements,Commercials,Music Videos,Events and more.
You can find more about us at
www.facebook.com/flashstruga/
My cameras which I use: Panasonic Mirrorless, GoPro Action Cam.