Videographer Gabriel Dicu
Videographer

Gabriel Dicu

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 12 tháng 08 năm 2014
Hoạt động gần đây
3
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Gabriel Dicu đến từ Roxana & Sorin, đám cưới
6
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Gabriel Dicu đến từ Andreea & Marian - Best Moments, đám cưới
5
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Gabriel Dicu đến từ It's dangerous..., đám cưới
4
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Gabriel Dicu đến từ Demo Reel, showreel, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Gabriel Dicu đến từ Love... a complicated thing!, đám cưới