Videographer Gabriel Dicu
Videographer

Gabriel Dicu

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
0
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 12 tháng 08 năm 2014
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
Dreaming about making films whit people madly in love!
Camera chính của tôi là Sony Mirrorless.
Camera phụ của tôi là DJI.