Videographer Gabriele Forcina
Videographer

Gabriele Forcina

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
6
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 23 tháng 10 năm 2019
Hoạt động gần đây
2
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Gabriele Forcina đến từ Valentina e Luciano | Wedding Trailer, video trên không, video âm nhạc, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Gabriele Forcina đến từ Veronica e Mattia | Wedding Trailer, cầu hôn, đám cưới
Lựa chọn của người biên tập
4
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Gabriele Forcina đến từ Paola e Mario | Wedding Trailer, cầu hôn, video trên không, đám cưới