Videographer Bekzod Utamurodov
Videographer

Bekzod Utamurodov

+998 93 777 44 33
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 15 tháng 09 năm 2018
Hoạt động gần đây

Về tôi

Chuyên ngành:Studio
Ideal Creative Studio
My cameras which I use: Canon DSLR, DJI Drone.