Videographer Igor Belozerov
Videographer

Igor Belozerov

+7 909 526-62-13
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
25
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 30 tháng 09 năm 2021
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
Wedding videography from Russia
My cameras which I use: Olympus Mirrorless.