Videographer INWeddings Films
Videographer

INWeddings Films

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
10
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 02 tháng 02 năm 2016
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
En INWeddings estamos convencidos que no hay dos bodas iguales.
Por eso nos dedicamos a crear para cada pareja un recuerdo único, con el que os sintáis totalmente identificados.
My cameras which I use: Sony Mirrorless.