Videographer Jhon Philip morales andrade
Videographer

Jhon Philip morales andrade

+57 317 3159272
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
6
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 07 tháng 04 năm 2022
Hoạt động gần đây
1
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Jhon Philip morales andrade đến từ Daniela & Sneyder, đám cưới
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Jhon Philip morales andrade đến từ Alicia &  Daniel, đám cưới
3
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Jhon Philip morales andrade đến từ The Home Sky // la nube Colombia, video doanh nghiệp
2
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Jhon Philip morales andrade đến từ Isabel & Borja, đám cưới
1
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Jhon Philip morales andrade đến từ Lizeth & Wilmer, đám cưới
2
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Jhon Philip morales andrade đến từ Israel & Ana, đám cưới
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Jhon Philip morales andrade đến từ Dayana & Michael, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Jhon Philip morales andrade đến từ Denise & Ariel, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Jhon Philip morales andrade đến từ Denise & Ariel, đám cưới