Videographer João Rosa
Videographer

João Rosa

0
Number of winnings in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Number of winnings in the Battles of the week
19
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày 6 tháng 8, 2018
Hoạt động gần đây
7
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer João Rosa đến từ Hold me close and hold me fast., wedding
6
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer João Rosa đến từ The biggest decision, engagement, wedding
3
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer João Rosa đến từ Wotton House Wedding, wedding
2
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer João Rosa đến từ Feeling good, musical video, wedding