Videographer Александр Костин
Videographer

Александр Костин

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 17 tháng 12 năm 2014
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
Я люблю когда молодые получают удовольствие от съемки и дарят его окружающим, что остается видеографу - только ловить эти эмоции и создавать необычные истории про необычных людей!