Videographer Kanaka  Studio
Videographer

Kanaka Studio

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 21 tháng 10 năm 2018
Hoạt động gần đây

Về tôi

Chuyên ngành:Studio worker
We are photo&video company. We will capture yours most important day in your life. We invite!;)
My cameras which I use: Khác Khác.