Videographer KEMA FILM
Videographer

KEMA FILM

+372 5628 7769
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
1
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 10 tháng 11 năm 2016
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
Webpage - kema.ee/en
Facebook page - facebook.com/filmkema