Videographer Tomasz Kurzydlak
Videographer

Tomasz Kurzydlak

+48 888 862 912
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
31
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 25 tháng 03 năm 2019
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Budget
Chuyên ngành:Video operator
studioklatka.pl
My cameras which I use: Sony Mirrorless, Sony DSLR.