Videographer Alex Kolch
Videographer

Alex Kolch

0
Number of winnings in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Number of winnings in the Battles of the week
17
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày 18 tháng 3, 2017
Hoạt động gần đây
3
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Alex Kolch đến từ Aesthetic wedding, wedding
7
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Alex Kolch đến từ ALL WE NEED TODAY IS US, SDE, wedding
7
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Alex Kolch đến từ Wedding ShowReel 2019, showreel, wedding
6
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Alex Kolch đến từ Alexander & Ksenia | Lake Love, wedding
7
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Alex Kolch đến từ Wedday in Saint-P., SDE
3
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Alex Kolch đến từ Artem & Rufina, wedding
8
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Alex Kolch đến từ Wedding/Kazan, wedding
7
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Alex Kolch đến từ Видеопортрет | Test Model, musical video
2
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Alex Kolch đến từ Владимир + Анна, SDE