Videographer Alex Kolch
Videographer

Alex Kolch

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
17
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 18 tháng 03 năm 2017
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
Привет! Меня зовут Алексей и я видеограф. Мой стиль кинематографичен и ненавязчив, я стараюсь запечатлеть события с минимальным вмешательством в происходящее, чтобы сохранить репортажную картину.
...........................................
Hello! My name is Alexey and I am a videographer. My style is cinematic and unobtrusive, I try to capture events with minimal interference in what is happening in order to preserve the reportage picture.
My cameras which I use: Sony Mirrorless.