Videographer Krystian Kopczewski
Videographer

Krystian Kopczewski

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 14 tháng 01 năm 2014
Hoạt động gần đây
3
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Krystian Kopczewski đến từ Wedding Showreel 2018, showreel, đám cưới
3
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Krystian Kopczewski đến từ Patrycja i Przemek, đám cưới
6
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Krystian Kopczewski đến từ Dagmara i Karol, đám cưới
3
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Krystian Kopczewski đến từ Ola i Przemek, đám cưới
5
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Krystian Kopczewski đến từ Monika i Piotr, đám cưới
4
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Krystian Kopczewski đến từ Wedding Showreel 2017, showreel
3
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Krystian Kopczewski đến từ Magda i Adrian, đám cưới