Videographer Dmitry Krushinsky
Videographer

Dmitry Krushinsky

0
Number of winnings in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Number of winnings in the Battles of the week
0
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày 26 tháng 12, 2017
Hoạt động gần đây
3
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Dmitry Krushinsky đến từ Kasia & Damian, corporate video, reporting, wedding
4
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Dmitry Krushinsky đến từ Paulina i Robert, event, reporting, wedding
2
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Dmitry Krushinsky đến từ Marcin & Daria, wedding
2
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Dmitry Krushinsky đến từ Szymon & Paulina, event, musical video, wedding