Videographer Logic FreeMind
Videographer

Logic FreeMind

PRO
1
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
16
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
18
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 07 tháng 11 năm 2016
Hoạt động gần đây
Winner of the Battle of the week
25 — 31/01/2019
58
lượt thích
38
Nhận xét
Videographer Logic FreeMind đến từ UNDERWATER KISS - Instateaser, cầu hôn, video trên không, đám cưới
Winner of the Battle of the week
21 — 27/07/2018
44
lượt thích
21
Nhận xét
Videographer Logic FreeMind đến từ ONE MINUTE OF MERRIMENT / A & D, cầu hôn, video âm nhạc, đám cưới
Winner of the Battle of the week
29/06 — 05/07/2018
56
lượt thích
30
Nhận xét
Videographer Logic FreeMind đến từ LookmanFilm ║ LoveShowreel ║4 K, cầu hôn, showreel, đám cưới
Winner of the Battle of the week
26/05 — 01/06/2018
69
lượt thích
41
Nhận xét
Videographer Logic FreeMind đến từ I CHOOSE YOU ║WEDDING DAY HIGHLIGHT OF MARCEL & ADISA║, SameDayEdit, video trên không, đám cưới
Winner of the Battle of the week
05 — 11/10/2018
44
lượt thích
26
Nhận xét
Videographer Logic FreeMind đến từ HERE I LOVE YOU /Adisa & Marcel/ Instateaser, SameDayEdit, video trên không, đám cưới
Winner of the Battle of the week
17 — 23/09/2018
57
lượt thích
45
Nhận xét
Videographer Logic FreeMind đến từ I SAVE SMILE FOR YOU /A & I/ Wedding highlight, SameDayEdit, đám cưới
Winner of the Battle of the week
25 — 31/08/2018
76
lượt thích
43
Nhận xét
Videographer Logic FreeMind đến từ TONY & VANIA ║ EMOTIONAL ITALIAN WEDDING║, đám cưới
Winner of the Battle of the week
22 — 28/11/2017
69
lượt thích
26
Nhận xét
Videographer Logic FreeMind đến từ YOU ARE MY WORLD /M+N/, cầu hôn, đám cưới
Winner of the Battle of the week
15 — 21/11/2017
45
lượt thích
32
Nhận xét
Videographer Logic FreeMind đến từ YOU KNOW, I LOVE TAKING CARE OF AMRA / A+M/ Instateaser, cầu hôn, video trên không, đám cưới
Winner of the Battle of the week
25/09 — 01/10/2017
33
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Logic FreeMind đến từ Just you and me - /E+S/ 4K_instateaser, video trên không, đám cưới
Winner of the Battle of the week
25 — 31/10/2017
45
lượt thích
22
Nhận xét
Videographer Logic FreeMind đến từ YOU SEE THE BEST OF ME - Love story, video hướng dẫn, video trên không, đám cưới
Winner of the Battle of the week
04 — 10/08/2017
32
lượt thích
18
Nhận xét
Videographer Logic FreeMind đến từ We dance all day and night - A+S Same day edit Wedding, SameDayEdit, đám cưới
Winner of the Battle of the week
13 — 19/07/2017
31
lượt thích
22
Nhận xét
Videographer Logic FreeMind đến từ YOU SEE THE BEST On ME / PreWedding movie, cầu hôn, video trên không, đám cưới
Winner of the Battle of the week
29/05 — 04/06/2017
40
lượt thích
33
Nhận xét
Videographer Logic FreeMind đến từ THE DAY WHEN WE MEET LOVE - Teaser, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 30 tháng 03 năm 2017
Winner of the Battle of the week
04 — 10/05/2017
39
lượt thích
25
Nhận xét
Videographer Logic FreeMind đến từ WINTER WALK - TEASER, cầu hôn, video trên không, đám cưới
Winner of the Battle of the week
21 — 27/08/2017
24
lượt thích
14
Nhận xét
Videographer Logic FreeMind đến từ UNLIMITED LOVE /2 k miles from him/ Dado & Irina/, cầu hôn, video trên không, đám cưới
Lựa chọn của người biên tập
17
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Logic FreeMind đến từ ROTTERDAM, showreel, video trên không, video âm nhạc