Videographer Sova Films
Videographer

Sova Films

0
Number of winnings in Main Contests
1
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Number of winnings in the Battles of the week
81
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày 1 tháng 11, 2021
Hoạt động gần đây
3
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Sova Films đến từ GxM, drone-video, engagement, event, reporting, wedding
10
lượt thích
14
Nhận xét
Videographer Sova Films đến từ Aleksandr х Kristina, engagement, event, humour, reporting, wedding
8
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Sova Films đến từ Stas x Ksyu, SDE, backstage, engagement, reporting, wedding
8
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Sova Films đến từ VxN, drone-video, engagement, reporting, showreel, wedding
8
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Sova Films đến từ Никита х Ксения, backstage, drone-video, engagement, reporting, wedding
Video của ngày
24 tháng 11, 2021
Lựa chọn của người biên tập
22
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Sova Films đến từ Dasha x Dima, advertising, drone-video, engagement, reporting, wedding
3
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Sova Films đến từ Темур и Анастасия, advertising, reporting, wedding
5
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Sova Films đến từ The valley of lilies, drone-video, engagement, wedding
3
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Sova Films đến từ Nastya x Dima, wedding