Videographer Luca Tedesco
Videographer

Luca Tedesco

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
17
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 25 tháng 11 năm 2021
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Studio
Luca Tedesco è un film maker e fotografo professionista. Da oltre 10 anni lavora nel settore wedding. Lo studio offre entrambi i servizi foto e video. Pilota ufficiale drone riconosciuto da Enac, Luca offre servizi foto e video anche dal punto di vista aereo con l'uso di droni professionali.
My cameras which I use: Sony Mirrorless.