Videographer Pink Media
Videographer

Pink Media

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 29 tháng 08 năm 2018
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Editor
Pink Media is small production company with a unique purpose: Create emotional and exciting stories from a simple family event to a wedding ceremony. Making long lasting memories since 2008
My cameras which I use: Sony DSLR, Sony Mirrorless.