Videographer Денис Кут
Videographer

Денис Кут

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 04 tháng 10 năm 2018
Hoạt động gần đây

Về tôi

Для мене весільний Відеоограф — це не просто професія. Весілля — день, коли дві люблячих людини забувають про все на світі, окрім теплих і ніжних почуттів, які вони відчувають один до одного. І я допомагаю зберегти пам'ять цього дня на все життя і показую, що світ в день весілля належить саме вам!
My cameras which I use: Canon DSLR.