Videographer Paweł Jędo
Videographer

Paweł Jędo

-
0
Number of winnings in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Number of winnings in the Battles of the week
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày 6 tháng 2, 2019
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
My cameras which I use: Panasonic Mirrorless.