Videographer Stepan Marshev
Videographer

Stepan Marshev

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 08 tháng 04 năm 2019
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
Только на видео Вы сможете увидеть живые, искренние и трогательные моменты такими, какие они были, спустя много лет!
В набор услуг входит:
-видео Full HD
-двух-камерная съёмка
-профессиональная запись звука
-использование электронного стабилизатора
-цветокоррекция
-обработка звука
-линейный монтаж видеоматериалов
-индивидуальный свадебный фильм
-сценарий мероприятия

По всем вопросам Вы всегда можете обратиться ко мне в соц. сетях либо по номеру телефона!
My cameras which I use: Panasonic Mirrorless.