Videographer VST STUDIO
Videographer

VST STUDIO

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 09 tháng 08 năm 2019
Hoạt động gần đây

Về tôi

Chuyên ngành:Videographer
I see the world through Panasonic Lumix GH5 and Panasonic Lumix GH5S ;)
My cameras which I use: Khác Khác.