Videographer Picture Media Picture Media
Videographer

Picture Media Picture Media

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
3
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 29 tháng 09 năm 2019
Hoạt động gần đây
4
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Picture Media Picture Media đến từ Ewa&Damian | WEDDING DAY |, đám cưới
5
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Picture Media Picture Media đến từ Anna&Scott | WEDDING FILM | Film Ślubny, video trên không, đám cưới
7
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Picture Media Picture Media đến từ Wioleta&Paweł WEDDING DAY, video trên không, đám cưới
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Picture Media Picture Media đến từ Magdalena&Jakub | Taniec w Chmurach, cầu hôn, video trên không, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Picture Media Picture Media đến từ Małgorzata&Tomasz, báo cáo, cầu hôn, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Picture Media Picture Media đến từ Anna&Sebastian, báo cáo, cầu hôn, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Picture Media Picture Media đến từ Magdalena&Jakub, báo cáo, cầu hôn, đám cưới