Videographer Julian Voigt
Videographer

Julian Voigt

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
0
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 20 tháng 02 năm 2020
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
Hi there, I am an Award Winning Wedding Film Maker based in the North West of the UK but filming weddings all over the UK and abroad. My USP is wedding films that are very much about capturing the 'moment in between the moment'- in other words all those in between special moments and emotions that are often not seen on the typical wedding film. My style is very much documentary but with an artistic element to fit.
My cameras which I use: Panasonic Mirrorless.