Videographer MEHMET IRGAC
Videographer

MEHMET IRGAC

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
1
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 14 tháng 04 năm 2020
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Budget
Chuyên ngành:Videographer
My cameras which I use: Sony Camcorder.