Videographer Stelios Vlachas
Videographer

Stelios Vlachas

PRO
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
40
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 19 tháng 07 năm 2020
Hoạt động gần đây
2
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Stelios Vlachas đến từ Chris & Jade, lãng mạn, video trên không, đám cưới
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Stelios Vlachas đến từ Charlotte & Sean, lãng mạn, video trên không, đám cưới
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Stelios Vlachas đến từ James & Sonia, video trên không, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Stelios Vlachas đến từ Gemma and Ryan, video trên không, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Stelios Vlachas đến từ Music Video Clip, video âm nhạc
1
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Stelios Vlachas đến từ Wedding Proposal, video trên không, đám cưới
3
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Stelios Vlachas đến từ Flying Dress, video âm nhạc
4
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Stelios Vlachas đến từ Santorini / StyleShoot, lãng mạn, video trên không, đám cưới
6
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Stelios Vlachas đến từ StyleShoots, quảng cáo, đám cưới
8
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Stelios Vlachas đến từ Wedding highlight, video trên không, đám cưới
5
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Stelios Vlachas đến từ Wedding Showreel, showreel, đám cưới
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Stelios Vlachas đến từ Style Shoot, quảng cáo, đám cưới
3
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Stelios Vlachas đến từ Wedding proposal, video trên không, đám cưới
5
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Stelios Vlachas đến từ Buedifull couple Sarah and Samuel, lãng mạn, video trên không, đám cưới