Videographer Luciano Di Lascio
Videographer

Luciano Di Lascio

0
Number of winnings in Main Contests
0
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Number of winnings in the Battles of the week
57
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày 12 tháng 7, 2017
Hoạt động gần đây
4
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ So are you to my thoughts, engagement, wedding
7
lượt thích
9
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ That’s Amore, wedding
7
lượt thích
9
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ "Midnight Kiss", wedding
5
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ Andrea & Valentina | Trailer, wedding
4
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ GIUSEPPE & MICHELA | Wedding Trailer, wedding
17
lượt thích
22
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ UNA FURTIVA LAGRIMA, wedding
9
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ Alessandro & Annarita |  Wedding Trailer, wedding
11
lượt thích
16
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ PIETRO & VALENTINA|trailer, wedding
13
lượt thích
24
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ NEVER ALONE | Enzo & Chiara, wedding
10
lượt thích
15
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ Falling in Love, wedding
12
lượt thích
14
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ GIOVANNI & VERDIANA |TRAILER, wedding
11
lượt thích
19
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ I do take your hand, wedding
13
lượt thích
14
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ DANIELE & NICOLINA | TRAILER, wedding
13
lượt thích
18
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ I LOVE YOU \ Paolo & Tania, wedding
6
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ Kàri & Sif, wedding
6
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ Lino & Chiara, wedding
9
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ Roberto & Rosaria |Trailer, wedding
4
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ Domenico | Vera, wedding
7
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ Alfonso & Laura | Wedding film, wedding
6
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ Stefano & Roberta | Wedding film, wedding
9
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ Paolo & Alessandra, wedding
11
lượt thích
15
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ VINCENZO & FRANCESCA, wedding
5
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ Walking with you to the end of the world, engagement, wedding
5
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ You are my love, wedding
6
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ Wedding trailer | Giacinto & Lucia, wedding
5
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Luciano Di Lascio đến từ Martina & Eiden, wedding
  • Trang trước
  • Trang tiếp theo