Videographer Петр Спицын
Videographer

Петр Спицын

+7 912 014-35-37
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 15 tháng 08 năm 2016
Hoạt động gần đây
5
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Петр Спицын đến từ Павел и Ирина, sự kiện, video âm nhạc, đám cưới
Lựa chọn của người biên tập
6
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Петр Спицын đến từ Аделия и Никита, sự kiện, video trên không, đám cưới
3
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Петр Спицын đến từ "Дня него...", cầu hôn, sự kiện, video trên không, video âm nhạc, đám cưới