Videographer Paolo Foti
Videographer

Paolo Foti

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 10 tháng 10 năm 2016
Hoạt động gần đây

Về tôi

My cameras which I use: Sony Mirrorless, Canon DSLR.