Videographer Serge Buben
Videographer

Serge Buben

0
Number of winnings in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Number of winnings in the Battles of the week
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày 14 tháng 11, 2016
Hoạt động gần đây
11
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Serge Buben đến từ SHOWREEL2017, showreel
8
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Serge Buben đến từ WEDDING TEASER Artiom&Anastasia, wedding
6
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Serge Buben đến từ WEDDING TEASER Pavel&Nadia, wedding
8
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Serge Buben đến từ WEDDING TEASER Pavel&Olga, wedding
7
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Serge Buben đến từ Aleksandra&Dmitry, engagement
6
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Serge Buben đến từ WEDDING KLIP Katia&Egor, wedding
9
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Serge Buben đến từ WEDDING TEASER Uliana+Nikolay, wedding
5
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Serge Buben đến từ WEDDING TEASER Sasha&Andrey, wedding
7
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Serge Buben đến từ WEDDING TEASER Kate&Egor, SDE
9
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Serge Buben đến từ PARIS STORY, engagement
4
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Serge Buben đến từ Versal Wedding Dress 2017, advertising, musical video
6
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Serge Buben đến từ SHOWREEL 2016, showreel, wedding
5
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Serge Buben đến từ WEDDING Klim & Ksenia, wedding
5
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Serge Buben đến từ LOVESTORY Jenia+Ilya, engagement
3
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Serge Buben đến từ The Dream, engagement, wedding