Videographer Mikhail Lazarev
Videographer

Mikhail Lazarev

0
Number of winnings in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Number of winnings in the Battles of the week
38
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày 8 tháng 3, 2017
Hoạt động gần đây
2
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Mikhail Lazarev đến từ Get what you give, wedding
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Mikhail Lazarev đến từ Skin, wedding
3
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Mikhail Lazarev đến từ I Will Fight, wedding
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Mikhail Lazarev đến từ Breathe, wedding
8
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Mikhail Lazarev đến từ Bottom of the Deep Blue Sea, wedding
2
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Mikhail Lazarev đến từ Cry Baby, wedding
6
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Mikhail Lazarev đến từ Never be like you, wedding
4
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Mikhail Lazarev đến từ Walk On Water, wedding
1
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Mikhail Lazarev đến từ Earthquake, musical video, wedding
5
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Mikhail Lazarev đến từ Watch Me, engagement, wedding
5
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Mikhail Lazarev đến từ 7 Heures Du Matin, engagement, wedding
6
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Mikhail Lazarev đến từ Алексей и Виктория, engagement, musical video, wedding
11
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Mikhail Lazarev đến từ Александр и Оксана, drone-video, engagement, musical video, reporting
6
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Mikhail Lazarev đến từ Дмитрий и Арина, engagement, wedding
4
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Mikhail Lazarev đến từ Денис и Кэйти, drone-video, training video, wedding