Videographer Никита Чупин
Videographer

Никита Чупин

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 23 tháng 03 năm 2017
Hoạt động gần đây

Về tôi

My cameras which I use: Canon DSLR.