Videographer Oleh Melnyk
Videographer

Oleh Melnyk

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
2
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
308
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 19 tháng 05 năm 2017
Hoạt động gần đây
23
lượt thích
29
Nhận xét
Videographer Oleh Melnyk đến từ U&A, đám cưới
Video của ngày
Ngày 11 tháng 10 năm 2020
61
lượt thích
98
Nhận xét
Videographer Oleh Melnyk đến từ What is your reality?, cầu hôn
Video của ngày
Ngày 20 tháng 05 năm 2020
84
lượt thích
76
Nhận xét
Videographer Oleh Melnyk đến từ Dylan & Camilla, đám cưới
Winner of the Battle of the week
Ngày 26 tháng 12 năm 2020 — Ngày 01 tháng 01 năm 2021
36
lượt thích
32
Nhận xét
Videographer Oleh Melnyk đến từ Wedding in Copenhagen. Andreas & Nardjes, đám cưới
29
lượt thích
30
Nhận xét
Videographer Oleh Melnyk đến từ Ian & Sam. Toulouse, đám cưới
17
lượt thích
16
Nhận xét
Videographer Oleh Melnyk đến từ Vova & Yana, đám cưới
17
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Oleh Melnyk đến từ Louise & Neil. Chateau de Cheronne, đám cưới
13
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Oleh Melnyk đến từ feel it…, đám cưới
10
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Oleh Melnyk đến từ Budapest, báo cáo
13
lượt thích
15
Nhận xét
Videographer Oleh Melnyk đến từ only love…, đám cưới
7
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Oleh Melnyk đến từ The story of one beautiful day…, cầu hôn
15
lượt thích
17
Nhận xét
Videographer Oleh Melnyk đến từ Autumn…, cầu hôn
8
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Oleh Melnyk đến từ sunset…, cầu hôn
9
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Oleh Melnyk đến từ One day in the mountains…, cầu hôn
6
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Oleh Melnyk đến từ Ivan + Julie | Wedding Day, đám cưới