Videographer Alexandr Pancenco
Videographer

Alexandr Pancenco

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
1
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 29 tháng 05 năm 2017
Hoạt động gần đây
12
lượt thích
9
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ G & K, đám cưới
7
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ M & S, đám cưới
10
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ G & K Teaser, đám cưới
8
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ M & S, đám cưới
9
lượt thích
13
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ D & A, đám cưới
9
lượt thích
13
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ V & M, đám cưới
5
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ C & T, đám cưới
11
lượt thích
15
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ L & S, đám cưới
13
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ A & I, đám cưới
11
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ D & I, đám cưới
11
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ L & V, đám cưới
12
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ A & I, đám cưới
9
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ V & D, đám cưới
11
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ I & T, đám cưới
Video của ngày
Ngày 01 tháng 08 năm 2017
18
lượt thích
14
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ A & S, đám cưới