Videographer Alexandr Pancenco
Videographer

Alexandr Pancenco

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
1
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 29 tháng 05 năm 2017
Hoạt động gần đây
12
lượt thích
9
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ G & K, đám cưới
7
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ M & S, đám cưới
10
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ G & K Teaser, đám cưới
8
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ M & S, đám cưới
9
lượt thích
13
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ D & A, đám cưới
9
lượt thích
13
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ V & M, đám cưới
5
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ C & T, đám cưới
11
lượt thích
15
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ L & S, đám cưới
13
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ A & I, đám cưới
11
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ D & I, đám cưới
11
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ L & V, đám cưới
12
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ A & I, đám cưới
9
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ V & D, đám cưới
11
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ I & T, đám cưới
Video của ngày
Ngày 01 tháng 08 năm 2017
18
lượt thích
14
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ A & S, đám cưới