Videographer Олег Борисевич
Videographer

Олег Борисевич

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 03 tháng 07 năm 2017
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Budget
Chuyên ngành:Videographer
My cameras which I use: Canon DSLR.