Videographer Bruno Batuta
Videographer

Bruno Batuta

+55 41 99902-7112
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
0
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 10 tháng 07 năm 2017
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
My cameras which I use: Sony Mirrorless.