Videographer Olexandr Solovey
Videographer

Olexandr Solovey

+380 96 972 0217
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
0
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 19 tháng 01 năm 2018
Hoạt động gần đây

Về tôi

My cameras which I use: Sony Mirrorless, DJI Drone.