Videographer Владимир  Конюхов
Videographer

Владимир Конюхов

+375 29 510 3320
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
3
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 07 tháng 02 năm 2018
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
Фильм о Вас со смыслом!
My cameras which I use: Sony Mirrorless, DJI Drone.