Videographer Денис Ру
Videographer

Денис Ру

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 22 tháng 03 năm 2018
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
Я оказываем услуги в области фото и видеосъемки в городе Калининграде и за рубежом. Моя работа - это создание свадебных и семейных фильмов, на долгую память:
- Свадебная видеография;
- Семейная и портретная видеография.
Мои возможности:
- Двух камерная съемка;
- Аэросъемка с квадрокоптера;
- Создание ролика и клипа;
- Постановочное видео;
- Написание сценария.
My cameras which I use: Canon DSLR.