Videographer Vladimir Vasilev
Videographer

Vladimir Vasilev

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
0
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 18 tháng 09 năm 2014
Hoạt động gần đây
4
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Vladimir Vasilev đến từ Olympic, báo cáo, sự kiện, video doanh nghiệp, video trên không
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Vladimir Vasilev đến từ Alexander and Kristina, đám cưới
6
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Vladimir Vasilev đến từ Эдуард и Наталья, báo cáo
3
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Vladimir Vasilev đến từ Oksana and Walter, đám cưới
2
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Vladimir Vasilev đến từ Иван и Люба, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Vladimir Vasilev đến từ Alex Kristina, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Vladimir Vasilev đến từ Alex@Anna, SameDayEdit
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Vladimir Vasilev đến từ Artem Anna, đám cưới
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Vladimir Vasilev đến từ Denis@Ekaterina, đám cưới
3
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Vladimir Vasilev đến từ Egor and Kristina, đám cưới
3
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Vladimir Vasilev đến từ Igor and Liza, đám cưới
2
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Vladimir Vasilev đến từ Vasiliy and Svetlana, đám cưới
9
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Vladimir Vasilev đến từ Vladimir and Tatiana, đám cưới
2
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Vladimir Vasilev đến từ Alexander Svetlana, đám cưới